medverkande
forfattarar

Arild Bye er journalist og tidlegare redaktør i NRK Nord-Trøndelag. Han har gitt ut fleire biografiar. Til Odda kjem han for å halda foredrag om Kristofer Uppdal som han gav ut den kritikarroste biografien Ein mot alle om i 2010. Bye har også samla og gitt ut Uppdals viktigaste politiske kampskrift og sakprosatekstar.

Jan Kristoffer Dale er ei ny stemme i norsk litteratur. I 2014 dobbeltdebuterte han med novella Arbeidsnever i Debutantsamlinga SIGNALER og i Kolon Forlags GRUPPE 14. I år kjem han med si første bok, ei novellesamling på Kolon forlag. Jan Kristoffer Dale skriv medvite om den nye arbeidarklassens liv og erfaringar.

Terje Dragseth er ein norsk poet, forfattar og filmskapar med ein omfattande litterær produksjon bak seg. Dragseth arbeider også i det tverrkunstnarlege feltet med filmskaping og det poetiske rockebandet ISMBE. Litterær debut i 1980. Han har mottatt Triztan Vindtorns poesipris og Fabelprisen.

Karin Haugen er norsk litteraturvitar, journalist og redaktør av Bokmagasinet i avisa Klassekampen. Ho har redigert antologi om nordisk feminisme og er ein erfaren debattleiar og bokpratar.

Cathrine Knudsen er ein kritikarrost norsk forfattar som debuterte i 2005. Ho har gitt ut 4 særprega romanar med eit uvanleg blikk nedefrå på det norske samfunnet.

Aasne Linnestå er norsk dramatikar, romanforfattar og poet. Ho debuterte i år 2000 og har sidan gitt ut fleire romanar og diktbøker. Ho har også hatt fleire undervisningsforhold ved norske skriveskular.

Thure Erik Lund er ei av dei mest særeigne litterære stemmene i Norge. Han debuterte i 1992 med romanen Tanger og har gitt ut 15 bøker. Hovudsakleg romanar og essays. Lund har mottatt ei rekke litterære prisar for forfattarskapen sin: Vesaasprisen, Sultprisen, Kritikerprisen og Doblougprisen.

Lars Ove Seljestad er ein norsk forfattar som gitt ut fem romanar, eit essay og ei diktbok sidan debuten i 2005. Han har omfattande erfaring som kulturorganisator og formidlar, m.a. som prosjektutviklar og leiar av Meieriet Kulturhus, Odda, og som leiar av Aschehougs forfattarklubb (2010-2015).

Leif Østli er norsk forfattar. Han debuterte i 2012 med romanen Befrieren og har sidan gitt ut romanen Mørkekjøring. Han arbeider no med den tredje boka i Halden-trilogien. Østlis forfattarskap er gjennomsyra av eit klart medvit om klasserelasjonar og ulikskap i det moderne Norge.